อสังหาริมทรัพย์ในทางกฎหมาย

March 28, 2016 homeideadesigns Comments Off on อสังหาริมทรัพย์ในทางกฎหมาย

อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างที่ดิน  ตึกสูง  บ้าน  สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างดี  ถ้านักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปใช้ให้ถูกต้อง  เพราะเป็นได้ทั้งปัจจัยการผลิต  สามารถเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นได้ทั้งในการเก็งกำไร  เป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัย  ด้วยอสังหาริมทรัพย์ส่วนมากจะมีขนาดใหญ่โต  มีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีขนาดเล็ก  กฎหมายจึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการให้มีความเรียบร้อย  และเป็นธรรม  เราจึงควรต้องมีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ในทางกฎหมายไว้  เพื่อจะได้ทำให้ถูกต้อง

อสังหาริมทรัพย์ในทางกฎหมาย

มารู้จักกับความหมายของอสังหาริมทรัพย์   ที่เราจะต้องทราบกันก่อน  เพื่อจะได้ทราบว่าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร  มีสิ่งใดบ้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย  คำนิยายต่างๆ ของศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน  เราจะได้เข้าใจให้ถูกต้องว่าทรัพย์สินใดเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้าง   ทรัพย์สินใดไม่ได้เป็นอสังหาริมทรัพย์   ถามว่าทำไมต้องรู้ด้วยหรือครับ  ตอบได้เลยว่าเราต้องรู้เพราะ  ถ้าเราไม่รู้ว่าทรัพย์สินใดเป็นอสังหาริมทรัพย์  เราก็อาจจะไม่ได้ทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่องอย่างเช่น  การซื้อขายบ้าน  การเช่าโรงงาน  การจำนองที่ดิน  การขอออกโฉนดที่ดิน  การขออนุญาตก่อสร้างตึกแถว  ซึ่งตัวอย่างที่ยกมานั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นครับ  ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไว้จะทำให้ท่านมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน  ซึ่งอาจจะตกไปเป็นของผู้อื่นได้ถ้าเราไม่รู้กฎหมาย

อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกันที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งเราสามารถแยกอสังหาริมทรัพย์เป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

1.ที่ดิน คือ พื้นที่ดินทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทย ก็คือเฉพาะในประเทศไทยเราเท่านั้น  อย่างเช่นพื้นที่อยู่ตามชายแดนของประเทศ  สมมุติทางด้านประเทศกัมพูชา   ต้องเป็นในพื้นที่ประเทศไทย  ต้องไม่ล้วงล้ำเข้าไปในประเทศกัมพูชา  อย่างนี้เรียกว่าที่ดินตามกฎหมาย  ที่ดินจะมีเจ้าของอยู่แค่ รัฐ กับเอกชนเท่านั้น

2.ทรัพย์อันติดกับที่ดินอย่างถาวร

ที่เกิดมาจากธรรมชาติ  อย่างเช่น ต้นไม้ยืนต้นที่มีอายุกว่า 3 ปีขึ้น  แต่ถ้าไม่เกินกว่า 3 ปีก็ไม่ใช่ไม้ยืนต้น อย่างเช่นต้นข้าวต่างๆ  ซึ่งเป็นต้นไม้ล้มลุก  เพื่อเราจะได้รู้ว่าต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รร

ที่เกิดจากผู้นำมา หรือสร้าง อย่างเช่น ตึกแถว บ้าน สะพาน  คือถ้าใครมาสร้างติดไว้กับที่ดิน  สิ่งนั้นก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์

3.ทรัพย์ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน อย่างเช่น อิฐ หิน ดิน ทราย  ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน  อย่างหาดทรายก็เป็นอสังหาริมทรัพย์

4.ทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท

ทรัพย์สิทธิที่เกี่ยวที่ดิน อย่างเช่น เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ทรัพย์สิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน อย่างเช่น ทรัพย์สิทธิในตึกแถว  ทรัพย์สิทธิในต้นข้าว  ก็คือกรรมสิทธิ์ในต้นข้าว

ทรัพย์สิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน อย่างเช่น กรรมสิทธิ์ในอิฐ หิน ดิน ทราย

อสังหาริมทรัพย์ในทางกฎหมาย  มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอ  ซึ่งเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาจากสื่อต่างๆ กันมาบ้างแล้วว่าเวลามีปัญหา  บ้างครั้งถึงขั้นลงมือทำร้ายกันก็มีมาแล้วหลายเหตุการณ์  อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้กฎหมายบ้าง  โกงในเรื่องที่ดินกันบ้าง  แต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ถูกคดโกง หรือมีปัญหาตามมาเป็นเรื่องใหญ่โต  เราก็ควรที่จะมีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กันนะครับ

Related Posts

Scroll to Top
image