ทราบหรือไม่…ว่าที่ดินเป็นของใคร

March 28, 2016 homeideadesigns Comments Off on ทราบหรือไม่…ว่าที่ดินเป็นของใคร

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เป็นปัจจัยสี่  คือเป็นที่อยู่อาศัยโดยเราสามารถสร้างบ้านของเราขึ้นมาได้บนที่ดินของเราไว้เพื่ออยู่อาศัย  ในทางธุรกิจก็เป็นปัจจัยในการผลิตที่สำคัญ โดยใช้ก่อสร้างเพื่อที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาผลิตสินค้าเพื่อธุรกิจของเราได้  แล้วยังเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการค้ำประกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์แทนที่ดินนั้น  นำไปใช้ค้ำประกันกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  รวมไปถึงผู้ที่ถือครอบครองไว้สามารถสร้างมูลค่าให้มีมากขึ้น   ยิ่งเราซื้อเก็บไว้นานๆ มูลค่าก็จะมีมากขึ้นตามระยะเวลาที่เราถือครอบครอง  เราจะเห็นว่าที่ดินมีประโยชน์กับเรามากมายมหาศาล  เป็นทรัพย์ที่มีความมั่นคง ไม่สามารถถูกทำลายลงไปได้ เพราะเป็นทรัพย์สินที่มีความถาวร  แข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกฤดู  เรียกได้ว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินที่ดีกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวบ้าน ตึกสูง หรือรถยนต์ก็ตาม

ทราบหรือไม่...ว่าที่ดินเป็นของใคร

แต่ที่เราสงสัยก็คือที่ดินเป็นของใครบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นเจ้าของ ด้วยการมีกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครอง   ตามกฎหมายนั้นที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเท่านั้น  บางท่านอาจนึกไปว่ามีอยู่มากมาย  แต่จริงๆ แล้วในทางกฎหมายมีอยู่เท่าที่กล่าวมาครับ  ผมจะอธิบายให้ทราบว่าที่ดิน 2 ประเภทนั้น  แต่ละประเภทมีความหมาย  และมีที่ดินอะไรบ้าวได้ดังนี้

1.ที่ดินของรัฐ  ก็คือเป็นที่ดินของประเทศ หรือของรัฐบาลนั้นเอง   โดยหน่วยงานของรัฐบาลในแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ อย่างกระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆ ของรัฐ เช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก็อาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าไม่  อุทยานแห่งชาติต่างๆ เช่น   ป่าไม้ก็จะเป็นของกรมป่าไม้ ขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  พื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้นเอง    แล้วก็ยังมีสาธารณสมบัติของแผ่นดินอีกด้วยที่เป็นที่ดินของรัฐ  อย่างเช่นสถานที่ราชการต่างๆ  โดยไม่สามารถที่จะโอนเปลี่ยนมือให้เป็นของเอกชนได้  และห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู่กับรัฐ  รวมไปถึงการห้ามยึดทรัพย์ด้วย   ส่วนที่ดินที่ไม่มีใครเข้าไปทำประโยชน์ใดๆ  เป็นที่ดินที่ไม่มีใครสนใจ ปล่อยให้เป็นที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าก็ยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่นั้นเอง  ในประเทศไทยก็มีอยู่มากมายหลายตารางกิโลเมตร

2.ที่ดินของเอกชน ได้แก่ที่ดินที่เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง  ในประเทศไทยก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับ  ที่บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองหรือไม่ก็เป็นบริษัท  ห้างร้าน ต่างก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในหลายด้าน

คราวนี้เราคงหายสงสัยแล้วนะครับ  แต่ที่ผมนำเอาเรื่องนี้มาอธิบายก็เพราะจะให้เราได้ทราบว่าที่ดินทั้งหมดของประเทศไทยมีพื้นที่ส่วนในบ้างที่เราสามารถนำมาเป็นเจ้าของ  หรือมีสิทธิที่จะครอบครองได้บ้าง  และที่ดินที่ใดบ้างที่เราไม่สามารถจะนำมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้เลยอย่างเด็ดขาด    นั้นก็คือที่ดินที่เป็นของรัฐนั้นเอง   เราจะได้ทราบได้เข้าใจเพื่อเราอาจจะไปครอบครองที่ดินนั้นอยู่  อาจเข้าใจผิดว่าเราครอบครอง 10 ปีแล้วเราอาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ  ที่เราไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองอย่างเด็ดขาด ดังนั้นความรู้เรื่องของที่ดินที่กล่าวมาคงเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่มากก็น้อยนะครับ

Related Posts

Scroll to Top
image